KONVEREKS - VAŠ PARTNER U OBLASTI BESPREKIDNIH NAPAJANJA

Danas ni jedan segment poslovanja ne može funkcionisati bez stabilnog i pouzdanog električnog napajanja, naročito u oblasti IT i telekom aplikacija, specifičnih industrijskih procesa, infrastrukture, laboratorijske i medicinske opreme. Sigurnost podataka, procesa proizvodnje i pružanja usluga zavise od nivoa zaštite i neprekidnosti električnog napajanja, zbog toga:

PRESTANAK NAPAJANJA NE SME BITI OPCIJA

KONVEREKS d.o.o. je  u stanju da vam pruži sledeće kompletno rešenje za zaštitu Vaše opreme i podataka:

  • Uvid u projekat ili postojeće stanje sa  analizom na osnovu tehničke dokumentacije i/ili izvršenih merenja
  • Izbor opreme najpoznatijih proizvođača opreme za besprekidno napajanje
  • Montažu i puštanje u rad izabrane opreme
  • Redovno održavanje u garantnom i vangarantnom roku i
  • Servisiranje opreme sa originalnim fabričkim delovima

Izdvajamo

ISO 9001:2008 sertifikat ISO 9001:2008 sertifikat
Kompanija KONVEREKS doo je dana 08.11.2010 kao potvrdu kvaliteta dobila sertifikat ISO 9001:2008. Sertifikat je izdat za područje delatnosti koje obuhvata sledeće aktivnosti: Prodaja, montaža, ugradnja i puštanje u rad i održavanje sistema energetske elektronike i rezervnih izvora električnom energijom. Cilj menadžmenta i svih zaposlenih je kontinuirano održavanje kvaliteta i težnja za daljim usavršavanjem.

Partneri

Partneri APC BY SCHNEIDER ELECTRIC FIAMM S.P.A CTM - DIZELELEKTRIČNI AGREGATI GENPOWER - DIZELELEKTRIČNI AGREGATI ELTEK VALERE - DC NAPAJANJA I ISPRAVLJAČKI SISTEM AEES - DC NAPAJANJA I ISPRAVLJAČKI SISTEMI